Primaria Comunei Rediu


 


Satul Rediu a luat fiinţă în timpul domniei lui Ştefan cel Mare, ei fiind răsplătiţi cu loturi de pământ pentru faptele de vitejie ale locuitorilor din această zonă. Satul a aparţinut din punct de vedere administrativ de comuna Cuca, fiind considerat până în anii 1891 un cătun.

Localitatea se situează la Nord –Vest de oraşul Galaţi, având ca vecini următoarele localităţi: la Est Cuca, la Nord Băleni, la Vest Costache Negri şi la Sud Pechea. Comuna Rediu are în componenţă 2 sate: Rediu şi Plevna. Suprafaţa comunei este de 6.127 ha, iar populaţia este de 3.909 locuitori (2002). Comuna este aşezată în bazinul hidrografic Siret, principalele ape fiind Suhurlui şi Lozova.

Comuna Rediu a fost denumită iniţial Fântâna Oaselor, apoi Oasele şi din 1964 Rediu. Toponimul „Fântâna Oaselor” menţionat la 11 mai 1507, provine de la existenţa unei necropole din secolul IV. Botanistul elveţian Charles Guébhard, care a vizitat satul între 1843-1847, notează că „din cauza marii cantităţi de oseminte aflate la o foarte mică adâncime”, satul a luat denumirea de Oasele. Nu se ştie exact de ce s-a renunţat la acest toponim, localnicii povestind că unul din motive ar fi fost aşezarea satului într-o zonă viticolă fertilă; aici, obţinându-se vinuri de bună calitate, „marca” Oasele nu ar fi fost tocmai potrivită pentru produsele obţinute. Toponimul Rediu care înseamnă „pădurice”, aminteşte de vestiţii Codri ai Covurluiului.

Satul Plevna, component al comunei Rediu, s-a înfiinţat în anul 1882 prin împropritărirea însurăţeilor. „Însurăţeii” erau tinerii lăsaţi la vatră din armată. Numele satului reaminteşte de cucerirea redutei turceşti de la Plevna de către armata română in timpul Războiului de Independenţă. Un alt sat component al comunei Rediu a fost Suhurlui, care prin referendumul din septembrie 2008 a devenit comună de sine stătătoare.

 

Skip to content