Primaria Comunei Rediu » Proiecte investitionale

Proiecte investitionale

* Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader

 

Lista proiecte actualizare strategie 2023

Tabel proiecte actualizare strategie 2023

 

Anunt public executie lucrare Reabilitare moderata a Caminului Cultural Rediu pentru a imbunatati serviciile publice la nivelul UAT Rediu

 

Anunt public executie lucrare Reabilitare moderata a Caminului Cultural Rediu pentru a imbunatati serviciile publice la nivelul UAT Rediu

Caiet de sarcini executie lucare Reabilitare moderata a Caminului Cultural Rediu pentru a imbunatati serviciile publice la nivelul UAT Rediu

Formulare Camin Rediu

Model contract Camin Rediu

Liste de cantitati

ARHITECTURA

PIESE DESENATE

A1 PLAN INCADRARE IN LOCALITATE_1

A2 PLAN INCADRARE IN ZONA_2

A3 PLAN DE SITUATIE_3

A4 PLAN PARTER SITUATIA EXISTENTA_4

A5 PLAN INVELITOARE SITUATIA EXISTENTA_5

A6 SECTIUNE TRANSVERSALA A-A SITUATIA EXISTENTA_6

A7 SECTIUNE LONGITUDINALA B-B SITUATIA EXISTENTA_7

A8 FATADA VEST SITUATIA EXISTENTA_8

A9 FATADA EST SITUATIA EXISTENTA_9

A10 FATADA NORD SITUATIA EXISTENTA_10

A11 FATADA SUD SITUATIA EXISTENTA_11

A12 PLAN PARTER SITUATIA PROPUSA_12

A13 PLAN INVELITOARE SITUATIA PROPUSA_13

A14 SECTIUNE TRANSVERSALA A-A SITUATIA PROPUSA_14

A15 SECTIUNE LONGITUDINALA B-B SITUATIA PROPUSA_15

A16 FATADA VEST SITUATIA PROPUSA_16

A17 FATADA EST SITUATIA PROPUSA_17

A18 FATADA NORD SITUATIA PROPUSA_18

A19 FATADA SUD SITUATIA PROPUSA_19

A20 TABLOU TAMPLARIE FERESTRE_20

A21 TABLOU TAMPLARIE USI EXTERIOARE_21

A22 DETALIU SOCLU_22

A23 DETALIU FEREASTRA SECTIUNE VERTICALA_23

A24 DETALIU FEREASTRA SECTIUNE ORIZONTALA 1_24

A25 DETALIU FEREASTRA SECTIUNE ORIZONTALA 2_25

A26 DETALIU STREASINA_26

A27 DETALIU SCHEMA DIBLUIRE PLĂCI TERMOIZOLANTE_27

A28 DETALIU DIBLUIRE COLTURI PLĂCI TERMOIZOLANTE_28

A29 DETALIU ARMARE COLȚURI PLĂCI TERMOIZOLANTE_29

A30 DETALIU ARMARE GOLURI PLĂCI TERMOIZOLANTE_30

PIESE SCRISE

1 MEMORIU PT GENERAL_REDIU

2 MEMORIU PT ARH_REDIU

3 CAIETE DE SARCINI REDIU

4 PROGRAM CONTROL ARH REDIU

INSTALATII ELECTRICE

PIESE DESENATE

IE01 – Schemă monofilară tablou electric – TE

IE02 – Plan parter instalații electrice

PIESE SCRISE

1 Memoriu tehnic

2 Breviar de calcul

3 IE_CS_PTh

4 Program faze determinante electrice

INSTALATII HVAC

PIESE DESENATE

IT01 – SCHEMA FUNCTIONALA INSTALATII TERMICE-CLIMATIZARE-VENTILARE

IT02 – PLAN PARTER INSTALATII TERMICE-CLIMATIZARE-VENTILARE

PIESE SCRISE

1 Memoriu tehnic Breviar CS

2 Program faze determinante HVAC

INSTALATII SANITARE

PIESE DESENATE

IS01 – SCHEMA COLOANELOR INSTALAȚII SANITARE-IS01

IS02 – PLAN PARTER INSTALATII SANITARE-IS02

PIESE SCRISE

1 Memoriu tehnic Breviar CS

2 Program faze determinante sanitare

 

 

 

Skip to content