Primaria Comunei Rediu » Hotarari consiliu local 2009

Hotarari consiliu local 2009

* Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader

 

Hotararea 2 – privind: aprobarea asocierii Consiliului Local al comunei Rediu

Hotararea 3 – privind: aprobarea numărului de personal

Hotararea 4 – privind: stabilirea veniturilor potenţiale provenite din valorificarea

Hotararea 5 – privind: reorganizarea serviciului de pază comunal

Hotararea 6 – privind: aprobarea îmbunătăţirii suprafeţei de 40 ha păşun

Hotararea 7 – privind: stabilirea modului de exploatare a păşunii comunale

Hotararea 9 – privind: rectificarea bugetului local al comunei Rediu 

Hotararea 10 – privind: aprobarea contului anual de execuţie a bugetului 

Hotararea 11 – privind: aprobarea Strategiei de Dezvoltare Socio – Economică

Hotararea 12 – privind: aprobarea documentaţiei tehnico – economică

Hotararea 13 – privind: stabilirea tarifului pentru închirierea buldoexcavatorului

Hotararea 14 – privind: aprobarea utilizării fondului de rulment 

Hotararea 15 – privind: rectificarea bugetului local al comunei Rediu 

Hotararea 16 – privind: aprobarea protocolului de predare – primire

Hotararea 17 – privind: probarea actualizarii şi însuşirea inventarului

Hotararea 18 – privind: aprobarea schimbării reprezentantului legal pentru proiectul 

Hotararea 19 – privind: aprobarea asocierii Consiliului Local al comunei Rediu

Hotararea 20 – privind: aprobarea studiului de fezabilitate

Hotararea 21 – privind: aprobarea studiului de fezabilitate a proiectului

Hotararea 22 – privind: rectificarea bugetului local al comunei Rediu 

Hotararea 23 – privind: rectificarea bugetului local al comunei Rediu 

Hotararea 24 – privind: aprobarea planului de ocupare a funcţiilor 

Hotararea 25 – privind: re organizarea serviciului public de alimentare cu apa

Hotararea 26 – privind: rectificarea bugetului local al comunei Rediu

Hotararea 27 – privind: aprobarea închiderii depozitelor de gunoi ale comunei

Hotararea 28 – privind: aprobarea execuţiei obiectivului de investiţii

Hotararea 29 – privind: stabilirea modului de folosire a terenului arabil 

Hotararea 30 – privind: stabilirea impozitelor si taxelor locale

Hotararea 31 – privind: stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010

Hotararea 32 – privind: stabilirea impozitelor si taxelor locale

Hotararea 33 – privind: stabilirea taxelor speciale

Hotararea 34 – privind: rectificarea bugetului local al comunei Rediu 

Hotararea 35 – privind: rectificarea bugetului local al comunei Rediu 

Hotararea 36 – privind: virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol 

Hotararea 37 – privind: aprobarea documentaţiei tehnico – economică

Hotararea 38 – privind: rectificarea bugetului local al comunei Rediu

Skip to content