Primaria Comunei Rediu » Hotarari consiliu local 2023

Hotarari consiliu local 2023

* Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader

 

HCL nr. 1 din 02 februarie 2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr. 2 din 02 februarie 2023 privind aprobarea bugetului local pe anul 2023

HCL nr. 3 din 02 februarie 2023 privind utilizarea excedentului din anul 2022

HCL nr. 4 din 02 februarie 2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual

HCL nr. 5 din 09 martie 2023 privind revocarea a 5 hotarari.

HCL nr. 6 din 09 martie 2023 privind revocarea HCL nr. 11 din 25 feb 2023.

HCL nr. 7 din 09 martie 2023 privind aprobarea statutlui comunei Rediu.

HCL nr. 8 din 09 martie 2023 privind aprobare ROF al Consiliului Local al comunei Rediu.

HCL nr. 9 din 09 martie 2023 privind aprobarea ROF Aparat de specialitate al Primarului comunei Rediu.

HCL nr. 10 din 09 martie 2023 privind aprobarea ROI Aparat de specialitate al Primarului comunei Rediu.

HCL nr. 11 din 09 martie 2023 privind organizarea Festivalului Bujorului.

HCL nr. 12 din 09 martie 2023 privind rectificarea bugetului local pe anul 2023.

HCL nr. 13 din 09 martie 2023 privind utilizarea excedentului pe anul 2023.

HCL nr. 14 din 09 martie 2023 privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 I.

HCL nr. 14 pricind aprobarea depunerii si implementarii proiectului Dotarea unitatilor de invatamant

HCL nr. 15 privind stabilirea unei suprafete in vederea depozitarii deseurilor biodegradabile

HCL nr. 16 privind stabilirea unei suprafete de teren in vederea depozitarii deseurilor inerte din demolari

HCL nr. 17 privind aprobarea prelungirii prin act aditional a duratei contractelor de concesiune

HCL nr. 18 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru următoarele 3 luni.

HCL nr. 19 privind modificarea cuantumului si numarului de burse.

HCL nr. 20 privind modificarea art. 1 din HCL nr. 32 din 11 august 2021.

HCL nr. 21 privind stabilirea salariilor functionarilor publici si personalului contractual.

HCL nr. 22 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli.

HCL nr. 23 privind modificarea și completarea HCL nr. 14 din 24 martie 2022.

Anexa 2 si anexa 3 la HCL nr. 23 din 15 mai 2023.

HCL nr. 24 privind aprobarea aderarii Comunei Rediu la parteneriatul Eremia Grigorescu.

HCL nr. 25 privind aprobarea SF si indicatori tehnico-economici Retea publica de alimentare cu apa.

HCL nr. 26 privind aprobarea cofinantarii de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat pt ob de inv. Retea publica de alimentare cu apa.

HCL nr. 27 privind aprobarea SF si indicatori tehnico-economici retea publica de canalizare a apelor uzate si statie de epurare in comuna Rediu.

HCL nr. 28 privind aprobarea cofinantarii de la bugetul local

HCL nr. 29 privind încetarea mandatului de consilier local

HCL nr. 30 din 31 mai 2023 privind acordarea unor facilitati personalului angajat.

HCL nr. 31 din 31 mai 2023 privind completarea HCL nr 22 din 15 iunie 2020 cu redeventa.

HCL nr. 32 din 31 mai 2023 privind aprobarea pierderilor tehnologice.

HCL nr. 33 din 08 iunie 2023 privind aprobarea parteneriatului între UAT Comuna Rediu, UAT Judetul Galati si UAT-urile partenere.

HCL nr. 34 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Rediu pe anul 2023

HCL nr. 35 privind completarea HCL nr. 64 din 13 decembrie 2022 privind taxele speciale

HCL nr. 36 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și asigurarea finanțării d ela bugetul local

HCL nr. 37 privind aprobarea documentatiei a unui imobil – teren extravilan

HCL nr. 38 privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii

HCL nr. 39 privind modificarea si compeltarea HCL nr. 14 din 24 martie 2022 privind aprobarea atribuirii de denumiri strazilor din comuna Rediu

HCL nr. 40 din 16 august 2023 privind validarea mandatului de consilier local

HCL nr. 41 din 16 august 2023 privind alegerea președintelui de ședință pt perioada august-octombrie 2023

HCL nr. 42 din 16 august 2023 privind incetarea mandatului de consilier local

HCL nr. 43 din 16 august 2023 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli

HCL nr. 44 din 16 august 2023 privind completarea HCL nr. 14 din 16 martie 2023 proiect Dotarea unitatilor de invatamant

HCL nr. 45 din 16 august 2023 privind acceptarea transferului cu titlu gratuit Microbuz destinat transportului scolar

HCL nr. 46 din 16 august 2023 privind neasumarea responsabilitatii organizariii si derularii programului pentru scoli anii 2023-2029

HCL nr. 47 din 31 august 2023 – Aprobarea pretului apei potabile, produsa, transportata

HCL nr. 48 din 31 august 2023 – Privind rectificarea bugetului local de venituri

HCL nr. 49 din 15 septembrie 2023 – Privind aprobarea transferului mijlocului fix

HCL nr. 50 din 29 septembrie 2023 privind aprobarea regulamentului privind procedura de eliberare

HCL nr. 51 din 29 septembrie 2023 privind declararea de utilitate publica a obiectivului de investitii

HCL nr. 52 din 29 septembrie 2023 – Privind desemnarea reprezentantilor din partea

HCL nr. 53 din 11 octombrie 2023 privind rectificarea bugetului local de venituri

HCL nr. 54 din 27 octombrie 2023 privind aprobarea documentatiei studiului de fezabilitate

HCL nr. 55 din 27 octombrie 2023 privind modificarea si completarea Studiului de Fezabilitate

HCL nr. 56 din 27 octombrie 2023 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice

HCL nr. 57 din 11 octombrie 2023 privind aprobarea proiectului tehnic

HCL nr. 58 din 11 octombrie 2023 privind aprobarea Procedurii de conciliere

HCL nr. 59 din 11 octombrie 2023 privind Rectificarea bugetului local de venituri

HCL nr. 60 privind Modificare R.O.F Consiliu Local rediu

HCL nr. 61 privind Validare Consilier Cornia Virgil

HCL nr. 62 privind Alegere președinte de ședință

HCL nr. 63 privind Aprobare PT CAV

HCL nr. 64 privind Aprobare emitere Autorizație de demolare C1+C2 imobil sat Plevna

HCL nr. 65 privind Rectificare buget – Serviciul de Apă

HCL nr. 66 privind Stabilirea salariilor incepând cu 01.01.2024

HCL nr. 67 privind Aprobare nomenclator stradal sat rediu și sat Plevna, comuna Rediu

HCL nr. 68 privind Rectificare buget decembrie

HCL nr. 69 privind Reprezentarea Consiliul Local în instanță de către Primarul Comunei Rediu

HCL nr. 70 din 22.12.2023 rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023

HCL nr. 71 din 22.12.2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale

HCL nr. 72 din 28.12.2023 aprobarea modelului -cadru al Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de urbanism, a activitatii de registru

HCL nr. 73 din 22.12.2023 aprobarea regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta pt familiile si pers care se afla in situatii de necesitate

HCL nr. 74 din 28.12.2023 Lotizare teren cu destinația pășune

HCL nr. 75 din 28.12.2023 Înscriere CF 3 străzi din sat Rediu

 

 

Proces verbal aferente HCL-urilor din 2023

Dispozitia nr. 99 din 27.04.2023 privind anularea sedintei extraordinare, de indata din data de 27.04.2023

Dispozitia nr. 98 privind convocarea CLR in sedinta extraordinara de indata pentru data de 27 aprilie 2023

Proces verbal al sedintei Consiliului Local Rediu din data 02.02.2023

Dispozitia nr. 22 din 25 ianuarie 2023 privind CLR pentru sedinta ordinara din data de 02.02.2023

Dispozitia nr. 38 din 2 martie 2023 privind CLR pentru sedinta ordinara din data de 09.03.2023

Dispozitia nr. 47 privind CLR pentru sedinta ordinara din data de 15.03.2023

Documente sedinta din 2 Februarie 2023

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui pentru urmatoarele 3 luni

2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2023

3. Proiect de hotarare priivnd utilizarea excedentului pentru anul 2023 – I

2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2023

Documente sedinta din 9 Martie 2023

1. Proiect de hcl revocare hotarari an 2022

2. Proiect de hotarare privind nominalizarea a 2 consilieri pt evaluare performante secretar an 2021.

3. Proiect de hotarare privind nominalizarea a 2 consilieri pt evaluare performante secretar an 2022.

4. Proiect de hotarare privind revocare HCL nr 11 din 25 februarie 2022.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea statutului comunei Rediu.

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local.

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si functionarea a aparatului de

8. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de ordine interioara a aparatului de specialitate a primarului.

9. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii Festivalului Bujorului an 2023.

10. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetara nr 1 an 2023

11. Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului din anul 2022 pentru sect de dezvoltare si acoperirea

12. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCl nr. 14 din 24 martie 2022 privind atribuirea de strazi.

Documente sedinta din 9 Martie 2023

Proiect de HCL aprobarea depunerii si implementarii de catre UAT a proiectului Dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar din UAT Comuna Rediu

Proiect de HCL privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractelor de concesiune teren arabil si concesiune pajisti

Proiect de HCL privind stabilirea unei suprafete de teren in vederea depozitarii temporare a deseurilor biodegradabile

Proiect de HCL privind stabilirea unei suprafete de teren in vederea depozitarii temporare a deseurilor provenite din activitatile de constructii si demolari

Documente sedinta extraordinara din data de 15 mai 2023

Dispozitia nr 134 din 11 mai 2023

Documente sedinta extraordinara din data de 15 mai 2023

PV si referat afisare dispozitie

Dispozitia nr 146 din 15 mai 2023 cu suplimentarea proiectelor de pe ordinea de zi

2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2023

PV sedinta extraordinara de indata 16 martie 2023

PV sedinta extraordinara din data de 7 aprilie 2023

Documente sedinta extraordinara, de indata pt data de 24 mai 2023

Documente sedinta ordinara 31 mai 2023

Proces Verbal al sedintei extraordinare din data de 15 mai 2023.

PV sedinta extraordinara de indata din data de 24 mai 2023.

Proces Verbal 29.05.2023

Documente aferente sedintei extraordinare, de indata, din data de 8 iunie 2023.

PV sedinta prdinara din data de 31 mai 2023.

Sedinta ordinara pentru data de 5 iulie 2023 – documente aferente sedintei

Documente sedinta ordinara pentru data de 5 iulie 2023.

PV sedinta extraordinara de indata din data de 8 iunie 2023

Documente aferente sedintei ordinare din data de 16 august 2023

Documente aferente sedintei ordinare din data de 16 august 2023, ora 15

PV sedinta ordinara din data de 5 Iulie 2023

PV sedinta ordinara din data de 5 iulie 2023

PV sedinta ordinara din data de 16 August 2023

Documente aferente sedinteti din 16 August

PV sedinta ordinara 16 august 2023

Proiect de hotarare nr 56 din 29.09.2023 Privind modificarea si completyarea HCL 14

Proiect de hotarare Nr. 60 ptr. HCL Nr. 54 – documentatiei studiului de fezabilitate

Proiect de hotarare Nr. 61 ptr. HCL Nr. 55 – Completarea Studiului de Fezabilitate

Proiect de hotarare Nr. 62 ptr. HCL Nr. 56 – DALI

Proiect de hotarare Nr. 63 ptr. HCL Nr. 57 – Proiectului tehnic

Proiect de hotarare Nr. 64 ptr. HCL Nr. 58 – Conciliere

Proces verbal suspendare ședință 24.11.2023

Proces verbal ședință ordinară 27.10.2023

Skip to content